Ammattilaisen tekemät kylmälaitteiden huollot

Kylmälaitteiden huollot ovat välttämättömiä. korjaamattomat vuodot ja huono toiminta esim. energiankäytön suhteen lisäävät turhaan kylmälaitosten käyttäjien kustannuksia.

Vain määräaikaiset vuototarkastukset ovat lakisääteisiä. Silti perustellusti suositellaan huoltosopimuksen tekemistä rekisteröidyn kylmäliikkeen kanssa laitoksen huoltamisesta määräajoin. Huoltovälit voidaan sopia tarvittaessa lyhyemmiksi kuin asetuksissa edellytetään. Asetuksen mukaisia huoltovälejä ei saa kuitenkaan pidentää. Määräaikaishuollot kannattaa suunnitella kylmälaitoksen käytön mukaan siten, että laitos toimii koko ajan suunnitellusti, jolloin myös sen energiankäyttö on optimaalista.

Tarkastus vuotojen varalta

Vuototarkastusten tekeminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla ja sen saa tehdä vain rekisteröidyn toiminnanharkoittajan pätevä asentaja (Tukes Y3a pätevyys). Vuototarkastuksia ei tarvitse tehdä erikseen. Suosituksena on niiden tekeminen muiden huoltojen yhteydessä.

Uuden F-kaasuasetuksen soveltaminen alkoi 1.1.2015. Vuosittain tehtävät lakisääteiset vuototarkastukset muuttuivat CO2-ekvalenttitonniperusteisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pienimmillään vuototarkastuksen piiriin tulee laitteita 1,3 kg:n kylmäainetäytöksellä (R-404A).

Sellaisille laitteille, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet vuototarkastusten piiriin, on määräaikaistarkastuksia ryhdyttävä tekemään vasta siirtymäajan jälkeen eli 1.1.2017 alkaen. Tällaisia ovat alle 3 kg, mutta vähintään 5 t CO2-ekv. F-kaasuja sisältävät laitteet.

Huoltopäiväkirja

Voimassa olevien asetusten mukaan kylmälaitteista, joissa on yli 3 kiloa CFC-, HCFC- tai HFC-kylmäainetta, tulee ylläpitää huoltopäiväkirjaa. Siihen merkitään kaikki huoltotoimenpiteet, varsinkin kylmäainelisäykset.

Kylmäaine on kylmälaitteessa kiertoaineena, eikä se käytössä kulu tai vähene millään tavalla. Jos kylmäainetta pitää lisätä, laitteessa on vuoto, joka pitää välittömästi paikallistaa ja korjata. Kylmäaineet ovat haitallisia yläilmakehälle aiheuttaen otsonikatoa ja/tai kasvihuoneilmiötä.
Huoltopäiväkirjan voi hankkia Oulun Kylmätekniikka Oy:sta.

Huoltoon sisältyy:

  • laitteen mukaan laaditun huolto-ohjelman mukainen huolto
  • Lakisääteinen tarkastus vuotojen varalta
  • Huoltopäiväkirjan täyttö
  • Merkintä kylmälaitteeseen tehdystä vuototarkastuksesta
  • Mahdollisesti puuttuvien merkintojen lisääminen laitokseen (mm. kylmäainetyyppi)

Huolloissa vain voittajia

Huoltosopimuksissa kaikki osapuolet ovat voittajia. Kylmälaitoksen käyttäjä säästää pienentyneinä korjaus- ja käyttökuluina sekä laitoksen pidempänä käyttöikänä. Ympäristön pilaantuminen vähenee, kun kylmäainevuodot vähenevät ja sähköenergian tuotantotarve vähenee.

Suurin säästäjä on kuitenkin kylmälaitoksen käyttäjä. Kylmäasentajien päiväsaikaan tekemä ennalta ehkäisevä huoltotyö on selvästi edullisempaa kuin huolto- ja korjaustyö iltaisin tai viikonloppuina. Esim. Ruotsissa ja Englannissa massiivinen siirtyminen määräaikaishuoltoihin on pienentänyt huoltotyön laskutuksen lähes puoleen entisestä!

Täytä lomake ja kysy tarjousta huollosta

Oulun Kylmätekniikka Oy tekee kylmälaitteiden huollot ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti. Kysy tarjousta huoltokohteeseesioheisella lomakkeella tai soita 045 162 6666.